Ve škole proběhne screeningové testování žáků v termínech 1., 6. a 9. září 2021. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covi-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Žáci jsou nadále povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách školy.

V Karlových Varech dne 31. 8. 2021

Mgr. Kateřina Lamiová

ředitelka školy