Z provozních důvodů vyhlašuji volno ředitele školy na pátek 14. 4. 2023, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mgr. Kateřina Lamiová, ředitelka školy