Z provozních důvodů vyhlašuji volno ředitele školy na pondělí 25. 10. 2021 a úterý 26. 10. 2021, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mgr. Kateřina Lamiová, ředitelka školy