PROČ SOAP

PROČ PRÁVĚ SOAP?

Naše škola nabízí studentům maturitní obor OBCHODNÍ AKADEMIE v denním i dálkovém studiu. Studenti získávají úplné ekonomické vzdělání, které je rozšířeno dle výběru studenta o další poznatky a dovednosti v oblastech cestovního ruchu a práva a financí.

Ekonomické vzdělání

Denní a dálkové čtyřleté studium. Jsme tady pro vás již více jak 30 let.

 

…rozšířeno o zaměření

Obor obchodní akademie – zaměření cestovní ruch

Témata vzdělávání:
 • Ekonomika, marketing a management cestovního ruchu
 • Právní normy v cestovním ruchu
 • Tvorba zájezdů
 • Průvodcovská činnost
 • Psychologická průprava zaměřená na jednání s klientem
 • Společenský protokol průvodce a etiketa
 • Exkurze a výlety za poznáním v ČR i v zahraničí
 • Možnost složení průvodcovské zkoušky
 • Možnost praxe v zahraničí (delegátská činnost)
 • Kvalitní připravenost na studium cestovního ruchu na VŠ, VOŠ

Profesní uplatnění

Střední management s rozšířenou možností uplatnění v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v hotelovém managementu, pojišťovnictví, směnárnách, dopravních službách, kulturních institucích atd. Samostatné podnikání v oblastech cestovního ruchu.

Obor obchodní akademie – zaměření právo a finance

Témata vzdělávání:
 • Ekonomické a právní základy řízení podniku
 • Teoretické základy právních oborů
 • Znalost a interpretace právních předpisů podnikatelské praxe
 • Zpracování právní agendy v oblasti podnikání
 • Funkce a řízení sektoru veřejných financí
 • Fungování a operace finančního trhu
 • Činnost bankovních a finančních institucí
 • Platební styk a úvěrové operace
 • Zpracování finanční analýzy podniku

Student získá

Znalosti v oblasti základních právních principů a ekonomických nástrojů potřebných pro uplatnění v podnikatelské praxi i státní sféře.

Proč právě studium na naší škole?
 • široké uplatnění na trhu práce ve státní i soukromé sféře
 • vysoká úspěšnost u státních maturitních zkoušek
 • vysoká úspěšnost přijetí na VŠ a VOŠ
 • 26 letá tradice školy rodinného typu
 • nízké počty studentů ve třídách
 • individuální přístup ke studentům a konzultační hodiny
 • kvalifikovaný a zkušený tým profesorů
 • důraz na praxi – ve firmách, státních institucích, semináře a přednášky prostřednictvím erudovaných odborníků, exkurze
 • praxe v zahraničí
 • vhodné podmínky pro handicapované studenty
 • vytvoření vhodných podmínek pro studium sportovců
Proč ekonomické vzdělání?
 • profesní uplatnění takřka ve všech odvětvích státní i soukromé sféry na pozicích středního managementu
 • připravenost k přijetí na vysoký počet fakultních oborů VŠ a většiny VOŠ
Chceš být úspěšný na trhu práce?
 • Ekonomická a finanční gramotnost a praktické zkušenosti jsou v dnešní době základním stavebním kamenem pro úspěch téměř ve všech činnostech!
Naši úspěšní absolventi nejsou bez práce!
 • Škola s absolventy úzce spolupracuje při získávání místa na trhu práce.

PROFESNÍ UPLATNĚNÍ

PROFESNÍ UPLATNĚNÍ

Banky, pojišťovny
Cestovní a reklamní agentury
Hotelový management, lázeňství
Instituce státní správy – úřady města, krajské úřady, ministerstva, kulturní a sociální instituce
Služby, dopravní instituce, média
Firmy budoucnosti – zaměřené na informační technologie, telekomunikace, energetiku a další
Vlastní soukromé podnikání – podnikatel

Připravenost na studium VŠ – zejména obory:

 • Ekonomika a management
 • Cestovní ruch, hotelový management
 • Cizí jazyky
 • Informační technologie
 • Právo
 • Sociologie a filozofie
 • Pedagogické a další humanitní obory
 • Politologie, mezinárodní vztahy

což dokládá vysoké procento úspěšnosti našich absolventů při přijetí a absolvování VŠ, VOŠ.

Naši studenti získají odborné vědomosti a dovednosti v oblastech:

 • Ekonomiky, marketingu a managementu
 • Účetnictví
 • Účetní praxe – každý student má k dispozici svůj počítač, získá certifikát k účetnímu programu POHODA
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Daňové problematiky a daňových auditů
 • Efektivní komunikaci
 • Výuky cizích jazyků (angličtiny, španělštiny, němčiny)
 • Možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky pro studium v zahraničí
 • Informačních technologií zakončené získáním certifikátu ECDL
 • Práva a samostatné podnikatelské činnosti
 • Písemné a elektronické komunikace – možnost státních zkoušek
 • Získání komplexních všeobecných znalostí v dalších předmětech – historie, zeměpis, společenskovědní základ a další

Další informace najdeš v sekci O NÁS