Pedagogický sbor

Ředitelka školy :

Mgr. Kateřina Lamiová

k.lamiova@soapodnikatel.cz

tel. 774858338

 

Výchovný poradce:

Konzultační hodiny: denně 7,00-8,00 hodin, po předchozí domluvě kdykoliv

Mgr. Kateřina Lamiová

k.lamiova@soapodnikatel.cz

tel. 774858338

 

Bc. Adriana Hlinková (ANJ, konverzace ANJ)

Mgr. Olga Konopásková (CJL, PEK, DEJ)

Ing. Marie Rezková ( EKO, PRA, BIE, PF, CR), metodik prevence

Ing. Jana Kovaříková ( EKO, UCE, USW, PEK, HOZ)

Mgr. Alžběta Netolická (NEJ, konverzace NJ)

Mgr. Radko Stojanov (INT, MAT, FCH)

Mgr. Štěpánka Filipová (ANJ, ZSV)

Mgr. Martin Kašpar (DEJ, ZSV)

Mgr. Markéta Bulínová (TV)

Ing. Soňa Novotná (NEJ)

Mgr. Aleš Kváča (NEJ)