Maturitní zkoušky 2019/2020

Všichni žáci, kteří budou maturovat v jarním zkušebním období školního roku 2019/2020, musí podat do 2. prosince 2019 vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce.

Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky obsahuje tři povinné zkoušky.

DENNÍ STUDIUM:

  • EKONOMIKA – ústní zkouška /povinná/
  • ÚČETNICTVÍ – ústní zkouška /povinná/
  • CESTOVNÍ RUCH – obhajoba maturitní práce /povinně volitelná/
  • PRÁVO A FINANCE – obhajoba maturitní práce /povinně volitelná/
  • ÚČETNÍ SOFTWARE- praktická zkouška /povinně volitelná/
  • MATEMATIKA+ – písemná zkouška /volitelná/

DÁLKOVÉ STUDIUM:

  • EKONOMIKA – ústní zkouška /povinná/
  • ÚČETNICTVÍ – ústní zkouška /povinná/
  • ÚČETNÍ SOFTWARE – praktická zkouška /povinná/
  • MATEMATIKA+ – písemná zkouška /volitelná/

 

Maturitní okruhy pro školní rok 2019/2020

Formulář pro žáky – seznam literárnich děl CJL

Témata školních zkušebních úloh NJ

Témata školních zkušebních úloh ANJ

Seznam literárních děl CJL

Maturitní okruhy UCE

Maturitní okruhy EKO – denní

Maturitní okruhy EKO – DS

Maturitní témata CR

Maturitní okruhy USW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodika pro vypracovaní maturitní práce CR

Pravidla pro formální zpracování maturitní práce 1

Pravidla pro formální zpracování maturitní práce 2