Denní studium

Vítáme Vás na stránkách Soukromé obchodní akademie Podnikatel, s. r. o., v Karlových Varech. Škola zahájila činnost 1. září 1993, sídlí ve vlastní budově v Karlových Varech – Drahovicích.

PROČ PRÁVĚ SOAP?

Naše škola nabízí studentům maturitní obor OBCHODNÍ AKADEMIE v denním i dálkovém studiu. Studenti získávají úplné ekonomické vzdělání, které je rozšířeno dle výběru studenta o další poznatky a dovednosti v těchto oblastech:
cestovní ruch
aplikace počítačů
manager golfu

Proč právě studium na naší škole?
široké uplatnění na trhu práce ve státní i soukromé sféře
vysoká úspěšnost u státních maturitních zkoušek
vysoká úspěšnost přijetí na VŠ a VOŠ
20-ti letá tradice školy rodinného typu
nízké počty studentů ve třídách
individuální přístup ke studentům a konzultační hodiny
kvalifikovaný a zkušený tým profesorů
důraz na praxi – ve firmách, státních institucích, semináře a přednášky prostřednictvím erudovaných odborníků, exkurze
praxe v zahraničí
vhodné podmínky pro handicapované studenty

Proč ekonomické vzdělání?
profesní uplatnění takřka ve všech odvětvích státní i soukromé sféry na pozicích středního managementu
připravenost k přijetí na vysoký počet fakultních oborů VŠ a většiny VOŠ
Chceš být úspěšný na trhu práce?
Ekonomická a finanční gramotnost a praktické zkušenosti jsou v dnešní době základním stavebním kamenem pro úspěch téměř ve všech činnostech!
Naši úspěšní absolventi nejsou bez práce!
Škola s absolventy úzce spolupracuje při získávání místa na trhu práce.

Profesní uplatnění
banky, pojišťovny
cestovní a reklamní agentury
hotelový management, lázeňství
instituce státní správy – úřady města, krajské úřady, ministerstva, kulturní a sociální instituce
služby, dopravní instituce, média
firmy budoucnosti – zaměřené na informační technologie, telekomunikace, energetiku a další
vlastní soukromé podnikání – podnikatel

Připravenost na studium VŠ – zejména obory:
ekonomika a management
právo
cestovní ruch, hotelový management
cizí jazyky
informační technologie
politologie, mezinárodní vztahy
sociologie a filozofie
pedagogické a další humanitní obory,
což dokládá vysoké procento úspěšnosti našich absolventů při přijetí a absolvování VŠ, VOŠ.

Naši studenti získají odborné vědomosti a dovednosti v oblastech:
ekonomiky, marketingu a managementu
účetnictví
účetní praxe – každý student má k dispozici svůj počítač, získá certifikát k účetnímu programu POHODA
práva a samostatné podnikatelské činnosti
písemné a elektronické komunikace – možnost složení státních zkoušek
výuky cizích jazyků (angličtiny, španělštiny, němčiny) a možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky pro studium v zahraničí, možnost výuky dalších cizích jazyků v budově školy
informačních technologií zakončené získáním certifikátu ECDL
získání komplexních všeobecných znalostí v dalších předmětech – historie, zeměpis, společenskovědní základ a další

NOVĚ od školního roku 2012/2013 rozšiřujeme výuku o:
bankovnictví
daňové audity
pojišťovnictví
organizace a řízení práce v subjektech,
a to ve spolupráci s erudovanými odborníky – zástupci bank, pojišťoven, daňovými auditory, zástupci státních úřadů atd.

Spoj zálibu se vzděláním a profesí …………..

…………..Vyber si své zaměření.

Studijní obory:

Denní studium (čtyřleté) – úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou – obor 6341M/02 obchodní akademie s možností volby zaměření na:

cestovní ruch
aplikace počítačů
manager golfových aktivit

OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE – ZAMĚŘENÍ CESTOVNÍ RUCH

Témata vzdělávání:

ekonomika, marketing a management cestovního ruchu
právní normy v cestovním ruchu
tvorba zájezdů
průvodcovská činnost
psychologická průprava zaměřená na jednání s klientem
společenský protokol průvodce a etiketa
exkurze a výlety za poznáním v ČR i v zahraničí
možnost složení průvodcovské zkoušky
možnost praxe v zahraničí (delegátská činnost)
kvalitní připravenost na studium cestovního ruchu na VŠ, VOŠ
Praxe v zahraničí v CK v Chorvatsku u moře, kde pod vedením zkušených delegátů si studenti vyzkouší “na ostro” delegátskou činnost, k dispozici vlastní vybavená kancelář.

Profesní uplatnění

Střední management s rozšířenou možností uplatnění v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v hotelovém managementu, pojišťovnictví, směnárnách, dopravních službách, kulturních institucích atd. Samostatné podnikání v oblastech cestovního ruchu.

OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE – ZAMĚŘENÍ APLIKACE POČÍTAČŮ

Témata vzdělávání:

detailní znalost kancelářského balíku MS OFFICE (WORD, EXCEL, ACCES)
znalost operačních systémů a počítačových sítí
využití internetu v obchodní činnosti i státní správě
objektově orientované programování
tvorba grafických návrhů (ZONER CALLISTO)
ochrana počítačů proti virům

OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE – ZAMĚŘENÍ MANAGER GOLFU

Témata vzdělávání:

marketing, ekonomika, management golfu a obchod v golfových aktivitách
cestovní ruch, hotelnictví, veletrhy
organizace klubové činnosti a golfových turnajů
cizí jazyky, historie a etiketa golfu
bonus – znalost golfových pravidel a dovednost hry – zelená
vykonání praxe v golfovém prostředí
výuka probíhá po dobu čtyř let 2 hodiny týdně

Tvoje záliba se může stát TVOJÍ životní profesí

Výuka teorie i praxe probíhá pod vedením golfových profesionálů.
Vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé, taktéž vytvořeny podmínky pro závodní hráče a jejich další rozvoj.
Škola zajišťuje základní golfové vybavení (hole, míče), tréninky pod vedením profesionálních trenérů golfu, zázemí golfových hřišť, ukončení získaných golfových dovedností zkouškou způsobilosti ke hře a dosažení handicapu 54.
Profesní uplatnění v prostředí golfových hřišť, znalost a dovednost golfové hry.

O NAŠÍ ŠKOLE:

Možnost získání certifikátu k účetnímu programu POHODA v předmětu účetní software. V praxi využívá 35 tisíc uživatelů.
Možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky a státní jazykové zkoušky, které jsou nezbytnou podmínkou pro studium a pobyt v zahraničí.
Získání golfových dovedností pod vedením golfových profesionálů ukončených zkouškou způsobilosti ke hře, znalosti a dovednosti v prostředí golfových hřišť.
Odborné exkurze, poznávací zahraniční zájezdy a kurzy v tuzemsku se zaměřením na turistiku, golf, lyže, tenis a další dovednostní aktivity.
Investice do moderních výukových prostředků a inovativní metody výuky.
Kvalifikovaný a zkušený tým profesorů.
Individuální přístup profesorů ke studentům – dán cíleně malým počtem studentů ve třídách.
Vhodné podmínky pro studium handicapovaných studentů.
Vytvoření vhodných podmánek pro studium sportovců.
Možnost výuky dalších cizích jazyků – jazyková škola v budově školy – sleva kurzovného pro studenty SOAP.
Intenzivní spolupráce školy s rodiči.
Možnost absolvování moderních tanečních kurzů (street dance, break dance) – výuka v budově.
Zajištění stravování, popřípadě ubytování v Domově mládeže Karlovy Vary.
Dobrá dostupnost MHD.

UČEBNÍ PLÁN denní studium

Školné
Denní studium – 18 000 Kč za školní rok, možnost rozložit do měsíčních splátek – 1800 Kč po dobu 10 měsíců
Dálkové studium – 14 000 Kč za školní rok
(školné je splatné ve dvou splátkách)